HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN ONLINE QUA WEBEX

Bước 1: Tải ứng dụng Webex Meetings trong cửa hàng ứng dụng (Có thể cài đặt trên máy tính hoặc điện thoại).

Bước 2: Mở ứng dụng và thực hiện theo thứ tự 1-2-3-4.

 

Hotline tuyển dụng 0225.625.8206