8/10 1331605 bài đánh giá

LG Innotek

Xem thêm
Phúc lợi & chế độ
Bảo hiểm
Bảo hiểm

Bảo hiểm theo luật lao động và chăm sóc tốt hơn với bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn với các công ty bảo hiểm uy tín.

Chăm sóc sức khỏe
Chăm sóc sức khỏe

Nhân viên được chăm sóc sức khỏe với gói khám sức khỏe tổng quát hàng năm tại những bệnh viện hàng đầu; và phòng y tế phục vụ 24/7 cho cán bộ nhân viên trong công ty. 

Chế độ xét thưởng, tăng lương
Chế độ xét thưởng, tăng lương

Công ty có xét thưởng hàng kỳ với nhân viên xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ, thưởng KPI cá nhân và tăng lương hàng năm. 

Ngày nghỉ
Ngày nghỉ

Hàng năm, cán bộ nhân viên trong công ty có 12 ngày nghỉ phép có lương, ngày lễ tết nghỉ theo quy định của luật. 

Ngoài ra, người lao động còn được hưởng lương theo chế độ của công ty như nghỉ cưới, nghỉ ốm (có giấy từ bệnh viện), nghỉ khám thai.

Đào tạo
Đào tạo

Nhân viên của LG Innotek có cơ hội đào tạo và làm việc với những chuyên gia hàng đầu trên thế giới và nhiều cơ hội đào tạo tại Hàn Quốc. 

Chế độ khác
Chế độ khác

Du lịch hàng năm, hoạt động thể thao và đội nhóm do công ty tổ chức, bữa ăn miễn phí tại công ty (ăn sáng, ăn trưa và ăn ca nếu có)

Hotline tuyển dụng 0225.625.8206