Lịch sử công ty

LG Innotek, với tư cách là một công ty dịch vụ kỹ thuật vật liệu và linh kiện toàn cầu, phát triển các vật liệu và linh kiện chính cho các ngành công nghiệp ô tô, di động, IoT, màn hình, chất bán dẫn, LED, ...

Tầm nhìn, sứ mệnh & Văn hóa tổ chức

Hơn cả việc là một công ty về linh kiện và vật liệu, chúng tôi luôn mong muốn đem lại giá trị cho khách hàng thông qua các linh kiện và vật liệu chuyên biệt và dịch vụ kĩ thuật linh kiện để góp phần vào thành công của khách hàng

Mạng lưới  công ty  LG Innotek  trên toàn cầu

LG Innotek có nhiều nhà máy đang hoạt động ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới với năng suất hàng triệu sản phẩm trong một tháng. 

Hotline tuyển dụng 0225.625.8206