Customer Satisfaction Staff

  • 24/11/2023 - Lương: Thoả thuận

FA SENIOR ENGINEER/PART LEADER

  • 09/05/2023 - Lương: Thoả thuận

Compliance and Internal Auditor

  • 09/03/2023 - Lương: Thoả thuận

Safety Engineer

  • 05/01/2023 - Lương: Thoả thuận

DE Engineer (Kỹ sư sản xuất)

  • 09/12/2022 - Lương: Thoả thuận

Automation Engineer

  • 14/09/2022 - Lương: Thoả thuận

Mechanical Engineer (Designer)

  • 23/02/2022 - Lương: Thoả thuận
Hotline tuyển dụng 0225.625.8206