Cơ hội nghề nghiệp

   Những người sát cánh cùng chúng tôi

         

    Vị Trí

        LG Innotek mang đến các vị trí giúp cho nhân viên và lãnh đạo phát huy tiềm năng tối đa.

    

Vị trí tuyển dụng

Công ty cho phép ứng viên tiếp tục ứng tuyển vào một vị trí từ những ngày đầu tiên để đảm bảo họ hài lòng về công việc của mỉnh.

Tư vấn vị trí công việc
Các nhân viên mới tham gia một khóa tư vấn
để quyết định vị trí làm việc của họ(Trong quá trình tư vấn, nhân viên mới
sẽ học về đặc thù công việc,
trách nhiệm chính và những vai trò của
từng công việc khác nhau)
Đinh hướng cá nhân
Nhân viên được huấn luyện và
phỏng vấn trực tiếp bởi lãnh đạo của họ
hàng năm để họ có thể được đào tạo
trong lĩnh vực tại vị trí
mà họ mong muốn 
Đăng tuyển công việc
Nhân viên có thể ứng tuyển vào nhiều vị trí
như làm việc nước ngoài, dự án mới, et..
trong hệ thống đăng tuyển

Đánh giá

Những năng lực và hiệu suất của nhân viên được đánh giá công bằng và kết của của việc đánh giá sẽ được sử dụng để quyết định việc đào tạo cũng như chế độ cho nhân viên đó.

Đánh giá
(Năng Lực và Hiệu Suất)
Đào Tạo
Chế Độ
Hotline tuyển dụng 0225.625.8206