Hoạt động giải trí ngoài giờ

Nhằm mục đích giúp người lao động xả các áp lực trong công việc, lấy lại cân bằng, phòng nhân sự công ty LG Innotek có tổ chức các hoạt động giải trí cho nhân viên trong giờ nghỉ ném bóng, phi tiêu, ném vòng và nhiều trò chơi khác. 

Cán bộ công nhân viên tham gia rất nhiệt tình và hào hứng, và giành những phần qua hấp dẫn!

Hotline tuyển dụng 0225.6258.201