Thực Tập Sinh 2020

  • 20/05/2020 - Lương: Thoả thuận

New Product Introduction Engineer

  • 01/04/2020 - Lương: Thoả thuận

Production Staff

  • 17/03/2020 - Lương: Thoả thuận

Kĩ sư chất lượng (QA Engineer)

  • 12/02/2020 - Lương: Thoả thuận

IT Engineer (QAS & MES)

  • 10/01/2020 - Lương: Thoả thuận

Supply Chain Planning Manager

  • 22/10/2019 - Lương: Thoả thuận
Hotline tuyển dụng 0225.6258.201