Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi & Văn hóa tổ chức

Sứ mệnh

Hơn cả việc là một công ty về linh kiện và vật liệu, chúng tôi luôn mong muốn đem lại giá trị cho khách hàng thông qua các linh kiện và vật liệu chuyên biệt và dịch vụ kĩ thuật linh kiện để góp phần vào thành công của khách hàng.

Sứ mệnh
Tạo lập một tương lai
tốt đẹp bằng công nghệ
cải tiến
Tầm nhìn
Một công ty dịch vụ kĩ thuật linh kiện và vật liệu đưa khách hàng trở thành người chiến thắng
Giá trị cốt lõi
Tập trung vào bản chất,
Suy nghĩ sâu với những thử thách mới,
Kiên định với mục tiêu

Văn hóa tổ chức

LG Innotek kì vọng trở thành một nơi làm việc mà mọi nhân viên đều hào hứng tới công ty ."
LG Innotek tin rằng chỉ khi nhân viên cảm thấy hài lòng, họ mới có thể tập trung vào công việc, sáng tạo ý tưởng và đạt được thành tựu 

Hotline tuyển dụng 0225.6258.201